BİLİMSEL PROGRAM

ANA SAYFA BİLİMSEL PROGRAM
GENÇ MERAKLILAR İÇİN PEDİATRİK NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR KURSU
30 KASIM 2023, PERŞEMBE
08.00-08.30 KAYIT
08.30-09.15 Nöromusküler Hastalıklara Yaklaşım ve Nöromusküler Muayene
Haluk TOPALOĞLU
09.15-10.00 Kas Biyopsisi ve Moleküler Tanıda Temel Prensipler
Beril TALİM, Büşra ÇAVDARLI
10.00-10.15 Kahve Arası
10.15-10.45 Temel Elektrofizyoloji
Ercan DEMİR
10.45-11.30 CK Yüksekliği ve Rabdomiyoliz
Uluç YİŞ
11.30-12.00 Juvenil Miyastenit
Bülent KARA
12.00-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
13.00-13.30 Konj. Miyopatiler
İpek POLAT
13.30-14.00 Konjenital Miyastenik Sendromlar
Özlem YAYICI KÖKEN
14:00-14.30 Konjenital Musküler Distrofiler
Mustafa KÖMÜR
14.30-14.45 Kahve Arası
14.45-15.30 Musküler Distrofiler
Özlem HERGÜNER
15.30-16.15 Miyotonik Bozukluklar
Gökçen ÖZ TUNCER
16.15-16.30 Kahve Arası
16.30-17.15 Nöromusküler Hastalıklarda Kardiyak Tutulum
Kazım ÖZTARHAN
17.15-17.45 Nöromusküler Hastalıklarda Solunum ve İzlemi
Sedat ÖKTEM
1 ARALIK 2023 CUMA
09.00-09.45 Metabolik ve Mitokondrial Kökenli Nöromusküler Hastalıklar
Didem ARDIÇLI
09.45-10.30 Ön Motor Boynuz Hastalıkları (Genetik-Kazanılmış)
Olcay ÜNVER
10.30-10.45 Kahve Arası
10.45-11.30 Otoimmun Kökenli Nöromusküler Hastalıklar
Deniz YÜKSEL
11.30-12.15 Herediter Nöropatiler ve Spastik Parapareziler
İlknur EROL
NÖROİMMÜNOLOJİ KURSU
30 KASIM 2023, PERŞEMBE
12.30-13.00 KAYIT
13.00-13.40 Doğal ve Edinsel Bağışıklık
Dilara Fatma Kocacık UYGUN
13.40-14.10 Santral Sinir Sistemi Otoimmün Hastalıklarında Patogenez
İbrahim ÖNCEL
14:10-14.30 Nöroimmünoloji ve Genetik
Dilara Fatma Kocacık UYGUN
14.30-14.45 Kahve Arası
14.45-15.30 Akut Demiyelinizan Sendromlar
İsmail SOLMAZ
15.30-16.15 Relapslarla Seyreden Demiyelinizan Sendromlar
Ünsal YILMAZ
16.15-16.30 Kahve Arası
16.30-17.00 Nöroradyolog Gözüyle Demiyelinizan Hastalıkların Ayırıcı Tanısı
Rahşan GÖÇMEN
1 ARALIK 2023, Cuma
09.00-09.30 Multipl Skleroz Etiyolojisi, Tanı Kriterleri ve Biyobelirteçler
Gülen Gül MERT
09.45-10.30 Multipl Sklerozda Tedavi ve İzlem
Meltem Çobanoğulları DİREK
10.30-10.45 Kahve Arası
10.45-11.15 Periferik Sinir Sistemi Nöroimmünolojik Hastalıkları ve Patogenez
Bahadır KONUŞKAN
11.15-12.15 Vaka Örnekleri
VI. NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR KONGRESİ
1 ARALIK 2023, CUMA
13:00-14:00 Nöromusküler Aciller
Oturum Başkanları: Özlem HERGÜNER, Ayşe AKSOY
14:00-14:30 Yoğun Bakımda Nöromusküler Hastalıklar
Dinçer YILDIZDAŞ
14:30-15:00 Nöropatik Ağrının Çocuklarda Tedavisi
Çağatay Günay
15:00-15:30 Nöromusküler Bileşke Acillerine Yaklaşım
Bülent KARA
15:30-16:00 Kahve Arası
  Nöromusküler Hastalıklarda İmmunomodülatör Tedaviler ve Cerrahi Değerlendirme ve Hazırlık
Oturum Başkanları: Mustafa KÖMÜR, Meral TOPÇU
16:00-16:30 Nöromusküler Hastalıklarda İmmunomodülatör Kullanımında Güncel Durum
Bahadır KONUŞKAN
16:30-17:00 Nöromusküler Hastalıklarda İmmünomodulatuvar Tedavi Olarak Fermuar Yöntemi
Benan BAYRAKÇI
17:00-17:30 Nöromusküler Hastalıklarda Cerrahi Değerlendirme ve Hazırlık
Gökçen ÖZ TUNÇER
19:30 HOŞGELDİNİZ YEMEĞİ
2 ARALIK 2023, CUMARTESİ
  GEN TEDAVİLERİ
Oturum Başkanları: Beril TALİM, Büşranur ÇAVDARLI
09:00-09:30 Nöromusküler Hastalıklarda Bireyselleştirilmiş Moleküler Genetik Tanı
Semra HIZ
09:30-10:00 Gen Tedavisi Prensipleri
Uluç YİŞ
10:00-10:30 Exon Atlatma Tedavilerinde Türkiye’de Son Durum
Haluk TOPALOĞLU
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Gülçin AKINCI, Elif Acar ASLAN
11:30-12:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Özlem YAYICI KÖKEN, Aysima ÇELİK
12:00-13:00 POSTER SUNUMLARI
Oturum Başkanları: Turgay ÇOKYAMAN, Hilal AYDIN, Serkan KIRIK
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
  Tedavi Edilebilir Metabolik Kas Hastalıkları
Oturum Başkanları: Prof. Dr. F. Müjgan Sönmez, Aycan Ünalp
14:00-14:30 Tedavi Edilebilir Metabolik Kas Hastalıkları
Halil İbrahim AYDIN
14:30-15:00 UZMANINA DANIŞALIM-1
Tanı Güçlüğü Olan Vakalar
  Oturum Başkanları: İlknur EROL, Ercan DEMİR
15:00-15:30 UZMANINA DANIŞALIM
Tanı Güçlüğü Olan Vakalar
  Oturum Başkanları: Sema SALTIK, Serap TEBER
15:30-16:00 Kahve Arası
  SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
16:00-17:00 Oturum Başkanları: Didem ARDIÇLI, İpek POLAT, Rojan İPEK
17:00-18:00 Oturum Başkanları: Olcay GÜNGÖR, Mesut GÜNGÖR
17:45-18:15 POSTER SUNUMLARI
Oturum Başkanları: Hülya Maraş GENÇ, Dilek ÇAVUŞOĞLU, Rojan İPEK
3 ARALIK 2023, PAZAR
  Spinal Musküler Atrofi
Oturum Başkanları: Deniz YÜKSEL, Gültekin KUTLUK
09:00-09:30 SMA’da Yenidoğan Tarama Programı, Erken Tanının Önemi
Ahmet Cevdet CEYLAN
09:30-10:00 SMA’da Güncel ve Erken Tedavi
Olcay ÜNVER
10:00-10:30 Güncel Klinik Uygulamalar
Hüseyin PER
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:30 NMH’larda Akılcı İlaç Kullanımı
Gültekin KUTLUK